Práce z domova pohledem BOZP

Trh práce se také mění a vyvíjí. V dnešní době je velkým trendem nabízet flexibilní pracovní úvazky. Co o těchto zaměstnancích říká zákon? Tzv. Homeworking, neboli práce z domova, je výdobytkem moderní domy. Díky moderním technologiím můžeme dnes pracovat prakticky odkudkoliv. Celá řada firem jej nabízí jako benefit. Jsou vhodné pro kreativní pozice, zaměstnance pracující na částečný úvazek či maminky na mateřské, které si chtějí přivydělat. V některých oborech (například grafici, novináři či marketing) je již dokonce naprostou samozřejmostí. Podle zákona se však stále jedná o zaměstnance a tudíž jako zaměstnavatel máte celou řadu povinností.

BOZP i pro práci z domova

Zákon nevidí žádný rozdíl v tom, kde zaměstnanec vykonává činnost. Pokud tedy zaměstnáte někoho externě, musíte zaměstnance proškolit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Nicméně upravuje pro ně speciálně některé podmínky:

  • Na homeworkery se nevztahuje rozvržení pracovní doby dané zákonem
  • Mají jiný postup při důležitých osobních překážkách v práci
  • Mají zcela jiné podmínky pro přiznání náhrad mzdy (například nemají nárok na náhradní volno za přesčasy)

Komplexní úpravu pracovně-právního vztahu s homeworkerem najdete v zákoníku práce v § 317. Vztahují se na ně ale všechny povinnosti – účastí se školení BOZP, pracovně-lékařských prohlídek, dodržují stanovené pracovní postupy, přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a tak dále.

Home office

Jak zorganizovat školení BOZP na dálku?

Pokud zaměstnanec nedochází vůbec do firmy, je samozřejmě výrazně těžší zařídit všechny školení. Pokud plánuje takový pracovní režim, vytvořte si interní postup. Některé zásadní věci vytyčte už ve smlouvě, například:

  • Jednoznačný popis pozice
  • Povinnost využívat bezpečnostní přestávky
  • Povinnost evidovat pracovní dobu
  • Popis pracovních pomůcek, které zaměstnanec doma používá

Všechny tyto body vám pomohou vyhnout se případným rizikům a zároveň sledovat, zda homeworker odvádí práci tak, jak má. Povinná školení může homeworker absolvovat online. Vy tak budete včas systémem informováni, že školení splnil.

Nezapomeňte, že krom BOZP jsou i další povinná školení, například má-li zaměstnancem služební auto. Nicméně i tato školení leze řešit efektivně a rychle prostřednictvím e-learningu.

Další možností je na celé školení BOZP řešit outsorcingem. Firma pak za vás zařídí nejen adekvátní proškolení zaměstnanců, ale také bude sledovat, kdy je třeba školení aktualizovat.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikdy zveřejněna.


*