O historii angličtiny

Jak nám může trocha historie ulehčit používání angličtiny v dnešní době?

Kořeny anglického jazyka sahají až do roku 4000 př. n. l., k hranici mezi Evropou a Asií. Tento 6000 let starý jazyk se vyvíjel velice dynamicky a jeho vývoj pokračuje i dnes. Dostal se do Ameriky a Austrálie jakožto rodný jazyk přistěhovalců a do zbytku celého světa jako nejhojněji využívaný komunikační prostředek. Za ta léta se nynější angličtina, původem germánský jazyk, inspirovala latinou, francouzštinou, norštinou a řečtinou a díky svému rozšíření do ní pronikají v podstatě všechny jazyky světa, i čeština – slova jako „robot“ nebo tanec „polka“. Proč je toto dobré znát a mít na paměti?

historie a vznik angličtiny

My Češi jsme zvyklí na tvrdý režim. Pravidla, pravidla, pravidla. Dokonce jsme si zavedli i „Spisovnou mluvnici českou“, která vznikla za národního obrození, aby zachránila upadající češtinu. Sepsaná je v „Pravidlech českého pravopisu“, která od svého prvního vydání v roce 1846 pamatují nesčetně opětovných vydání. V podstatě se ale čeština nemění. Pokud se například Čech s Moravákem hádá, zda je správně věta „Já su z Brna“ nebo „Já jsem z Brna“, otevřou si „Pravidla českého pravopisu“ a hned tam najdou odpověď. A tato odpověď je oficiální.

Za celých 6000 let nic obdobného v angličtině nevzniklo. Neexistuje žádná anglická obdoba naší „Spisovné mluvnice české“ ani „Pravidel českého pravopisu“. Všechny učebnice, které můžeme najít, popisují jenom pozorování daného autora a u většiny vysvětlivek je uvedeno jen: „rodilí mluvčí to používají takto:“…“. Protože neexistuje oficiální příručka, která by pomohla rozhodnout, co je správně a co není, nebylo v případě angličtiny nikdy tak důležité, zda se používá 100% správně. Ruku na srdce. Jazyk, kterým mluví 2 miliardy lidí, ze kterých tvoří rodilí mluvčí necelou čtvrtinu, nejde svázat přesnými pravidly.

historie anglického jazyka

Co nám z toho plyne? Chybovat v angličtině prochází snáze než v češtině. Zahoďte ostych mluvit a ostych z toho, že by se na Vás někdo koukal zle za špatně použitý člen nebo nevhodně zvolený čas. Pokud budete mluvit srozumitelně, nikdo Vás NIKDY nebude opravovat. A pokud bude, bavíte se s gramatickým šílencem a radši komunikaci ukončete. Angličtina byla, je i bude nejrozšířenějším komunikačním prostředkem. V komunikaci jde o přenos myšlenek mezi dvěma lidmi. Pokud k výměně myšlenek dojde, je to skvělé a to je vše, k čemu je angličtina potřeba. Pokud někde „po cestě“ bude chybička, střílet se za to jistě nebude. Takže SPEAK, SPEAK, SPEAK ENGLISH!

Zdroj: Jazyková škola LITE

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikdy zveřejněna.


*