Jak připravit kurz krok za krokem

Kvalita kurzu, potažmo celé výuky, je z 80 % závislá na vědomostech a zkušenostech přednášejícího. Proto do svého týmu vybírejte lektory, kteří mají nejen zkušenosti s výukou, ale hlavně praktikují v oboru, o kterém přednáší.

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je plánování výuky, které by mělo zahrnout nejen rozvrh výuky, ale i přípravu vyučujících na jednotlivá témata.

Pro kvalitního lektora je důležitá dokonalá příprava na jednotlivá témata.

Jak by se měl lektor připravovat?

 • Musí nastudovat literaturu související s tématem.
 • Musí nastudovat podklady navazující na předmět výuky.
 • Lektor by měl mít i povědomí o souvisejících tématech.
 • Měl by si připravit tištěné nebo prezentace.
 • Měl by své studenty informovat o průběhu studia a tématech.
 • Měl by si připravit případné testy a výstupy.

Spokojenost studentů je závislá na kvalitě výuky a lektora.

3 typy přípravy pro lektory

 1. Typ = lektor si odpovídá na otázky: Co a jak bude učit.
 2. Typ = lektor si odpovídá na otázky typu co a jak bylo? Čeho chci dosáhnout? Jak a čím toho dosáhnu? Jak může výuka pokračovat? Jaká se z toho poučit?
 3. Typ je nejnáročnější a vztahuje se většinou k výuce na státem uznávaných a akreditovaných školách. Zahrnuje:
  • Didaktickou analýzu učiva.
  • Cíle a výstupy.
  • Prostředky, kterými lze cíle dosáhnout.
  • Výchovné možnosti.
  • Předběžné znalosti.
  • Přípravu studentů a individuální přístup ke studentů.
  • Dále i zohledňování možností studentů ad.

Plánování vzdělávacího programu zahrnuje:

 • Vytvoření osnovy vzdělávacího programu
 • Vytvořit podrobný časový plán výuky.
 • Příprava a komunikace s lektorem
 • Příprava požadavků na učebnu
 • Příprava požadavků od klienta (ubytování strava ad.)
 • Naplánovat výuku dalším přednášejícím.
Proces reflexní výuky podle Pollarda, 2002

Proces reflexní výuky podle Pollarda, 2002

Jak organizačně zajistit kurz

V tomto pořadí je nutné správně a dopodrobna zajistit výukové prostory, prostředí výuky.

 • Zajistit termín a rezervaci učebny
 • Zajistit vybavení učebny pro specifikum probíraného předmětu (židle, žíněnky, masérské stoly…)
 • Zajistit pomůcky pro výuku (projektor, plakáty, tabule, flipart…).
 • Zajistit tisk (skripta, testy, osvědčení, propagační materiály).
 • Zajistit informace pro žáky zasláním e-mailu případně poštou (pozvánka, rozpis jednotlivých dnů a probíraného učiva).
 • Informovat o výuce další přednášející.

Pro budování kvalitního výukového programu je nutná reflexe od studentů, lektora a pořadatele. Reflexe zdokonaluje kurz a hlavně obohacuje výuku a dává možnost rozšiřovat témata a vytvářet nové tematické kurzy či programy.

 

 

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikdy zveřejněna.


*