Bariéry během studia angličtiny

Ať už se učíte angličtinu, nebo jakýkoliv jiný předmět, může se vám stát, že při studiu narazíte na tzv. studijní bariéru. Pokud není rychle odhalena a zvládnuta, může způsobit, že vám studium půjde těžko, nebo jej dokonce i zanecháte!

Jak by vlastně mělo vypadat správné studium?

Učení a studium je pro člověka velmi přirozená věc. Přirozeně toužíme po poznávání věcí, po získávání nových znalostí, dovedností a schopností, protože toto vše nám zvyšuje porozumění světu a životu. Při studiu by tedy měl být člověk šťastný a mít opravdový zájem o studovaný předmět. Pokud studium probíhá hladce a tak, jak má, a člověk se v daném předmětu nebo činnosti zlepšuje, tak ho studium opravdu baví.

Bohužel, příliš často jsme si ze školy zvykli, že se učíme předměty, které se buďto učit nechceme, nebo nevíme, k čemu je budeme potřebovat. Příliš často učitelé používali názvy, kterým jsme nerozuměli a které nám nevysvětlili.

Příliš často jsme poslouchali dlouhou teorii a neměli možnost si danou věc „osahat“. A příliš často jsme se učili jenom pro známky! A tak nám dnes přijde normální, když při studiu ztrácíme pozornost, když nás přestane bavit, a vůbec se nepozastavujeme nad tím, když se cítíme unavení nebo si naučené věci nepamatujeme. Ve skutečnosti však toto normální není! Všechny tyto projevy a ještě mnoho dalších jsou důsledkem toho, že člověk narazil na jednu ze studijních bariér, které blokují schopnost jedince se učit.

Nedostatek masy

První z nich je nedostatek masy, což je chybějící fyzický předmět k tomu, co člověk studuje. Chybí-li při studiu reálné předměty, které vám pomáhají si uvědomit, jak některé věci fungují, nastává problém v podobě nepochopení učiva. Nedostatek masy se může projevovat např. hrbením, znuděností, podrážděností a pálením očí. Také vám může být špatně od žaludku nebo vás může bolet hlava. V tomto případě je velmi důležité poskytnout takové osobě masu – skutečný fyzický předmět nebo její náhradu jako obrázek, model, náčrtek, apod.

Příliš strmý gradient

Další bariérou, na kterou můžete při studiu narazit, je příliš strmý gradient (gradient – sklon směrem nahoru nebo dolů). Tento problém nastává tehdy, nepostupujete-li při studiu plynule, krok po kroku. Člověk pak bývá zmatený nebo může mít „vířivý“ pocit v hlavě. Je tedy nutné postupovat od jednoduššího učiva ke složitějšímu tak, aby na sebe látka navazovala, a nepřecházet na další krok, dokud ten předcházející není opravdu dobře zvládnutý.

Pokud student narazí na příliš strmý gradient, neboli má zmatek v hlavě, měl by se ve studiu vrátit zpět k učivu, které ještě bez problému zvládal, a tam vše pořádně objasnit a dobře procvičit.

Nepochopené slovo

Další a nejzásadnější bariérou ve studiu je nepochopené slovo. Celkové neporozumění slovu nebo jeho nesprávné pochopení je nejvýznamnější bariérou ve studiu, neboť ovlivňuje schopnost rychle se učit či porozumět učivu. Nemělo by docházet k tomu, že při studiu přeskakujete v textu slova, kterým nerozumíte. Je velmi důležité, abyste si takováto slova objasnili. Pokud k tomu nedojde, člověk mívá pocit únavy či prázdnoty v hlavě. Začíná být nesoustředěný či hysterický. K objasňování slov lze využít jednoduchý výkladový slovník.

Některá slova mohou mít několik různých definic, proto je nutné vybrat takovou definici, která nejlépe zapadá do kontextu. Poté by měl student použít toto slovo ve větě tolikrát, dokud nepochopí jeho správný význam. Důležité také je osvětlit původ slova, eventuálně i jiných uvedených informací, synonym, atd. Až poté se můžeme vrátit ke čtení textu. Přestože se může zdát, že lidé mívají problém s pochopením pouze „obtížných“ výrazů, není tomu tak.

Mnohým z nich činí problém rozumět i „jednoduchým“ slovům, např. spojkám. V tomto případě postupujeme při objasňování stejně jako v předchozím případě. Stejně jako slova mohou být nepochopeny či špatně pochopeny také symboly (značky nebo znaky, které něco znamenají). Když nedojde k porozumění některému výrazu, projeví se to následujícím způsobem. Čtená část textu, která leží za tímto slovem, se neuloží do paměti a dochází k nepochopení učiva. Proto je při studiu klíčové nepřecházet slova nebo symboly, kterým nerozumíte, ale pomocí vhodného slovníku si slovo či symbol objasnit.

Zdroj:  Jazyková škola LITE

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikdy zveřejněna.


*