Anglické mateřské školky

anglické mateřské školky

V současné době je již samozřejmostí, že se děti v útlém věku učí anglicky. A není výjimkou, že se děti učí cizí jazyk už v předškolním věku.

Malé děti mají k efektivnějšímu studiu jazyků genetické předpoklady, někteří vědci tvrdí, že děti se učí rychle porozumět z toho důvodu, aby byly lépe chráněny před nástrahami okolního světa, aby porozuměly povelům typu „pozor“ či „stůj“.

Cizí jazyk začněte co nejdříve

Dětský mozek je schopen zhruba do 5 let vstřebávat naprosto nenásilně různé zvuky a obrysy zvuků a děti si tak dokáží snadno osvojit základní kameny jednoho i více jazyků. Poté je třeba se aktivně věnovat rozvoji cizího jazyka. Výhodou je i to, že dítě si při osvojování cizího jazyka zlepšuje také znalost češtiny.

V minulosti se objevovaly názory, že bilingvismus může na dítěti zanechat negativní následky. Ty však již byly vyvráceny například ve studii „The relationship of bilingualism to intelligence“ od Elizabeth Peal a Wallace Lamberta. Děti s bilingvní výchovou mají naopak ve velké řadě inteligenčních testů lepší výsledky než děti, které se odmalička učí pouze svůj rodný jazyk.

Jak na to?

Již od malička na děti mluvte jak česky, tak i anglicky. Stačí zařadit angličtinu občas při jídle, při koupání či na procházce. Klidně přecházejte z jednoho tématu na druhé, dítě si takto osvojí cizí jazyk a hlavně si vybuduje velmi dobrou výslovnost. To je ostatně jeden z důvodů, proč začít co nejdříve. Děti mají větší cit pro přesnou výslovnost a v budoucnu na tom mohou velmi dobře stavět.

Zhruba do věku tří let není vůbec potřeba děti přihlašovat na různé kurzy angličtiny pro děti, opravdu stačí na ně občas mluvit cizím jazykem. Až poté se jeví jako velmi dobrá možnost přihlásit dítě do anglické školky. V dnešní době se nachází v každém větším městě a stále přibývají.

O anglických školkách

Anglické mateřské školky fungují podobně jako ty normální, jen s tím logickým rozdílem, že se zde děti přirozeně učí anglicky. Proškolený personál na ně při hraní mluví anglicky a děti se tak zábavnou formou učí cizí jazyk.

Většina školek nabízí jednotný program, jehož hlavním cílem je vybudovat v dětech chuť učit se cizí jazyky. Například program v anglické školce Motýlek  uvádí, že děti jsou vedeni k podpoření kreativity, umění efektivně se učit a dokázat řešit problémy.

anglická Školkapraha.eu

Při výběru anglické školky je asi nejdůležitější zjistit, kteří lidé děti povedou, jakou mají kvalifikaci a zjistit si reference o školce od dalších rodičů. Některé školky uvádí, že mají samé rodilé mluvčí, nesmíme ovšem zapomenout, že je to „stále jen školka“ a vychovatel to hlavně musí umět s dětmi.

Školné?

Cena anglických školek se většinou pohybuje mezi 7.000 až 12.000 Kč/měsíčně. Mateřské školy nezřídka nabízejí i možnost umístit děti jen některé dny v týdnu či na omezenou dobu, pouze na dopoledne nebo odpoledne. Pokud chcete dítě do anglické školky dát pouze na část dne, zaplatíte zhruba 5.000 až 8.000 Kč/měsíčně.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikdy zveřejněna.


*